Mẫu phiếu thăm hỏi công đoàn

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hồng Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:47' 02-10-2011
Dung lượng: 25.5 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
CĐ GD CHỢ MỚI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS TH "C" NHƠN MỸ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Nhơn Mỹ, ngày………tháng………năm 20……
PHIẾU THĂM HỎI
ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN ỐM ĐAU

- Họ tên người thăm hỏi :_________________________Chức vụ :________
- Họ tên người ốm đau :_________________________Chức vụ :________
- Số tiền mua quà thăm hỏi :_____________đồng (_______________________)
TM. BCH CĐCS THỦ QUỸ NGƯỜI THĂM HỎILê Hồng Thái Lê Hồng Thái

CĐ GD CHỢ MỚI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS TH "C" NHƠN MỸ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Nhơn Mỹ, ngày………tháng………năm 20……
PHIẾU THĂM HỎI
ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN ỐM ĐAU

- Họ tên người thăm hỏi :_________________________Chức vụ :________
- Họ tên người ốm đau :_________________________Chức vụ :________
- Số tiền mua quà thăm hỏi :_____________đồng (_______________________)
TM. BCH CĐCS THỦ QUỸ NGƯỜI THĂM HỎI
Lê Hồng Thái Lê Hồng Thái

CĐ GD CHỢ MỚI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS TH "C" NHƠN MỸ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Nhơn Mỹ, ngày………tháng………năm 20……
PHIẾU THĂM HỎI
ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN ỐM ĐAU

- Họ tên người thăm hỏi :_________________________Chức vụ :_________
- Họ tên người ốm đau :_________________________Chức vụ :_________
- Số tiền mua quà thăm hỏi :_____________đồng (_______________________)
TM. BCH CĐCS THỦ QUỸ NGƯỜI THĂM HỎI

Lê Hồng Thái Lê Hồng Thái